Onze projecten

Home » Projecten

HCC B.V. is actief in het juridisch verzorgen van zakelijke rechten, koop- en verkoopovereenkomsten en zijn er meer dan duizend overeenkomsten verwerkt voor onze opdrachtgevers

 
Op het gebied van Infra heeft HCC B.V. meerdere omvangrijke en complexe projecten mogen verwezenlijken. Zo is er een achterstanden project verzorgd voor onze opdrachtgever, wat inhield het aankopen van gronden en vestigen van zakelijke rechten van zo’n circa 155 bestaande transformatorstations.

Windpark Wieringermeer is één van de grootste windparken in Nederland. Met maar liefst 100 turbines kan dit park circa 28.000 huishoudens voorzien van groene stroom. En bedroeg maar liefst 25 kilometer aan aangelegde kabels.
Rondom Schiphol heeft HCC B.V. met een positief resultaat een kabeltracé kunnen afronden en hiermee diverse grote datacenters kunnen voorzien van energievoorziening.

In de Achterhoek is t.b.v. de Energietransitie een kabeltracé aangelegd van meer dan 46 kilometer waarvoor HCC B.V. de zakelijk rechten heeft mogen verzorgen met de diverse grondeigenaren.

De Energietransitie is sterk in ontwikkeling. Door een toename in de vraag naar elektrische voertuigen, oplaadstations en de aanleg van zonneparken, windparken en zonnepanelen worden nieuwe onderstations gerealiseerd, die gevoed moeten worden door de aanleg van diverse verbindingen. HCC B.V. realiseert hiervoor de benodigde de zakelijke rechten en de grond aankopen en zorgt ervoor dat de uitvoering volgens planning worden gestart.