Onze diensten 

Home » Onze diensten

l

Grond aankoop

In overleg met alle betrokken partijen wordt een locatie uitgekozen en daarbij worden alle juridische zaken geregeld en afgestemd met de notaris.

Het vestigen van zakelijke rechten

Voor de (grond)verwervingen is het voor partijen van belang dat een recht van opstal wordt gevestigd. Wij gaan aan de slag om dit te verzorgen, opdat de notariële akte voor u op de juiste wijze wordt ingeschreven.

Z

Projectmanagement

Onze projectmanagers zijn flexibel en weten wat er speelt. Hierbij wordt strak gestuurd op planning.

HCC B.V. beschikt over ruime ervaring in het uitvoeren, begeleiden en optimaliseren van complexe, infrastructurele projecten

HCC B.V. heeft al heel wat jaren kennis opgedaan in het verwekelijken van infrastructurele projecten in energie, nutsvoorzieningen en telecom. Wij verzorgen het juridische gedeelte in het voortraject, om uw project tot een succesvol resultaat af te ronden.

Onze specialisaties:

R

Adviseren van de opdrachtgever over de tracés en kostenbesparingen

R

Het aan en verkopen van gronden (ruilen)

R

Begeleiding en Juridisch ondersteuning bij (grond)aan- en verkopen

R

Relatiemanagement

R

Schadeafhandelingen