Infrastucturele Project- en Contractmanagement

HCC beschikt over ruime ervaring in het uitvoeren, begeleiden en optimaliseren van complexe, infrastructurele projecten. HCC heeft al heel wat jaren kennis opgedaan in het werven van tracé's in het ondergrondse energienetwerk/infra (gas, elektriciteit), waarbij wij als juridisch adviseur optreden in het voortraject.

Onze werkwijze kenmerkt zich door grondig uw behoefte te verkennen en helder te formuleren wat er nodig is. Wat wil de opdrachtgever precies? Doorzien we de belangen en behoeftes? Op basis van deze analyse doordenken we mogelijke scenario´s en methoden en ontwikkelen we met u een gezamenlijke visie.

Hiermee wordt voorkomen dat we in de uitvoering voortdurend ad hoc moeten reageren op zaken die op het project afkomen. En uiteraard zijn we ons daarbij bewust van de veranderende dynamische omgeving waarin projecten uitgevoerd worden.

Vervolgens focussen we op het eindresultaat. Een goed plan is daarbij het begin. Samen met de opdrachtgever stellen we de kritische succesfactoren vast en hier sturen we scherp op. 

Conduit 166802 1920

HCC projectmanagers c.q. verwervers laten hun team en de omgeving optimaal samenwerken. Helder en continue communiceren is daarbij essentieel. We durven hierbij over ons vakgebied heen te kijken en te werken aan het beste resultaat. HCC zorgt ervoor dat alle zaken met partijen contractueel worden vastgelegd.

Wij voeren onder andere onderstaande werkzaamheden uit:

- Meedenken met de klant over tracé en kostenbesparingen proberen te realiseren
- Klickmeldingen om inzicht te krijgen in de kadastergronden
- Gronden aankopen t.b.v. transformatorstations
- Het opstellen van gebruikersovereenkomsten (denk aan pacht)
- Het vestigen van zakelijke rechten
- Het opstellen van koop-verkoop en ruil overeenkomstem
- Onderhouden van contact met de opdrachtgever, notaris en grondeigenaren
- Verzorgen van rapportages