Projecten

Sinds 2014 is HCC actief in het juridisch verzorgen van zakelijke rechten, koop- en verkoopovereenkomsten en zijn er meer dan duizend overeenkomsten verwerkt voor onze opdrachtgevers.

Op het gebied van Infra heeft HCC meerdere omvangrijke en complexe projecten mogen verwezenlijken. Zo hebben wij in 2015 een achterstanden project verzorgd voor onze opdrachtgever, wat inhield het aankopen van gronden en vestigen van zakelijke rechten van zo'n circa 155 bestaande transformatorstations. 

Windpark Wieringermeer wordt één van de grootste windparken in Nederland. Met maar liefts 100 turbines kan dit park circa 28.000 huishoudens voorzien van groene stroom.

Het windpark Wieringermeer dient op het energienetwerk te worden aangesloten van onze opdrachtgever. Om dit mogelijk te maken zal een kabeltracé moeten worden aangelegd van wel 25 kilometer. HCC houdt zich voornamelijk bezig met de aanleg en instandhouding van dit kabeltracé en juridsich vastleggen van de vergoeding met de betrokken partijen.

Eind 2019 hebben wij het Project De Hoek met een positief resultaat kunnen afronden en hiermee diverse grote datacenters kunnen voorzien van energievoorziening. 

Door een toename in de vraag naar elektrische voertuigen, oplaadstations en de aanleg van zonneparken en zonnepanelen worden nieuwe onderstations gerealiseerd, die gevoed moeten worden door de aanleg van diverse verbindingen.

U kunt zich voorstellen dat de aanleg van tracés ook behoorlijk wat impact heeft op de percelen en het de benodige werkruimte vereist om dit alles te kunnen aanleggen. In samenspraak met onze opdrachtgever zorgen wij voor een juiste afhandeling op het gebied van schades aan de percelen (gewasschade vergoeding) en bijbehorende vergoedingen.

 

Afbeelding Vacature