Projecten

Sinds 2014 is HCC actief in het juridisch verzorgen van zakelijke rechten, koop- en verkoopovereenkomsten en zijn er circa 500 overeenkomsten verwerkt voor onze opdrachtgever.

Zo hebben wij in 2015 een achterstanden project verzorgd voor onze opdrachtgever, wat inhield het aankopen van gronden en vestigen van zakelijke rechten van zo'n circa 154 bestaande middenspanningsruimten.  

                                                        Bouw Aanvraag      

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Windpark Wieringermeer wordt één van de grootste windparken in Nederland. Met maar liefts 100 turbines kan dit park circa 28.000 huishoudens voorzien van groene stroom.

Het windpark Wieringermeer dient op het energienetwerk te worden aangesloten van onze opdrachtgever. Om dit mogelijk te maken zal een kabeltracé moeten worden aangelegd van wel 25 kilometer. HCC houdt zich voornamelijk bezig met de aanleg en instandhouding van dit kabeltracé en juridsich vastleggen van de vergoeding met de betrokken partijen.

 

Windmill 157858 1280                              Wind Farm 311837 1280